Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika

Građevinsko zemljište mješovito stambeno-poslovne namjene, k.o. Velika, zk.ul.br. 373

Kuća s dvorištem, k.č.br. 742,

Dvorište, k.č.br. 743/2,

Vrt, k.č.br. 729/2,

Vrt, k.č.br. 730/2.

Poljoprivredno zemljište, k.o Stražeman, zk.ul.br. 556

Pašnjak, k.č.br. 1714/3,

Livada, k.č.br. 1715,

Oranica, k.č.br. 1716.

Građevinsko zemljište stambene namjene k.o Stražeman, zk.ul.br. 484

Vinograd, k.č.br. 1168,

Oranica, , k.č.br. 1185,

Voćnjak, k.č.br. 1186,

Oranica, k.č.br. 1158,

Oranica, k.č.br. 2042.

k.o. Gornji Vrhovci, zk.ul.br. 164

Kuća i dvorište, k.č.br. 88.

k.o.Stražeman, zk.ul.br. 493

Oranica, k.č.br. 2293.

k.o. Velika, zk.ul.br. 1270

Livada, k.č.br. 2096.

 

Ponuda mora sadržavati:

– naziv ponuditelja, adresa, telefon i OIB
– dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 % od početne cijene iz natječaja na žiro račun Općine Velika broj: HR5423860021847500001 poziv na broj: HR68 7706-OIB
– plan ulaganja
– ponuđenu cijenu i uvjete plaćanja
– broj žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine

  • Općina Velika zadržava pravo poništenja natječaja i pravo ne prihvatiti niti jednog natjecatelja, bez obrazloženja.
  • Kupac nekretnine dužan je osim kupoprodajne cijene, platiti porez i sve druge troškove skopčane sa provedbom ugovora u Katastru i Zemljišnoj knjizi.
  • Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.
  • Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti na tel: (034) 233-033 od 8-15 sati.

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)