Natječaj za prodaju nekretnina na području Općine Velika 1/19

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika

Građevinsko zemljište mješovito stambeno-poslovne namjene, k.o. Velika, zk.ul.br. 373

Kuća s dvorištem, 429 m2,

Dvorište, 83 m2,

Vrt, 66 m2,

Vrt, 230m2.

Poljoprivredno zemljište, k.o Stražeman, zk.ul.br. 556

Pašnjak Dol, 6230 m2,

Livada Dol, 5056 m2,

Oranica Dol, 3450 m2.

Građevinsko zemljište stambene namjene k.o Stražeman, zk.ul.br. 484

Vinograd Građice, 1260 m2,

Oranica Građice, 3456 m2,

Oranica Kesten, 4291 m2.

Građevinsko zemljište k.o. Gornji Vrhovci, zk.ul.br. 164

Kuća i dvorište, 425 m2.

Poljoprivredno zemljište k.o.Stražeman, zk.ul.br. 493

Oranica Labanovac, 6102 m2,.

Mješovita, bicikl. staza, javne zelene površine k.o. Velika, zk.ul.br. 1172

Oranica Velika, 3574 m2.

Građevinsko zemljište k.o. Gornji Vrhovci, zk.ul.br. 128

Dvorište, 172 m2.

Ponuda mora sadržavati:

– naziv ponuditelja, adresa, telefon i OIB
– preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osoba
– rješenje o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje za pravne osobe
– dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 % od početne cijene iz natječaja na žiro račun Općine Velika broj:     HR5423860021847500001 poziv na broj: HR68 7706-OIB
– iznos ponuđene cijene i uvjete plaćanja
– broj žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine

  • Općina Velika zadržava pravo poništenja natječaja i pravo ne prihvatiti niti jednog natjecatelja, bez obrazloženja.
  • Plaćanje kupoprodajne cijene moguće je u najviše 6 (šest) obroka.
  • Kupac nekretnine dužan je osim kupoprodajne cijene, platiti porez i sve druge troškove skopčane sa provedbom ugovora u Katastru i Zemljišnoj knjizi.
  • Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.
  • Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti na tel: (034) 233-033 od 8-15 sati.

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)