Natječaj za prodaju nekretnina na području Općine Velika 3/19

avni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika:

Građevinsko zemljište, k.o. Draga, zk.ul.br. 200

Kuća s dvorištem, 752 m2.

 

Ponuda mora sadržavati:

– naziv ponuditelja, adresa, telefon i OIB
– preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osoba
– rješenje o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje za pravne osobe
– dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 % od početne cijene iz natječaja na žiro račun Općine Velika broj: HR5423860021847500001 poziv na broj: HR68 7706-OIB
– iznos ponuđene cijene i uvjete plaćanja
– broj žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine

Općina Velika zadržava pravo poništenja natječaja i pravo ne prihvatiti niti jednog natjecatelja, bez obrazloženja.
Plaćanje kupoprodajne cijene moguće je u najviše 6 (šest) obroka.
Kupac nekretnine dužan je osim kupoprodajne cijene, platiti porez i sve druge troškove skopčane sa provedbom ugovora u Katastru i Zemljišnoj knjizi.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.
Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti na tel: (034) 233-033 od 8-15 sati.

Natječaj vrijedi do 10. travnja 2019. godine.

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)