Poziv za dostavu ponuda za Uslugu provedbe projekta “I poslijepodne u vrtiću!”

Usluga provedbe projekta “I poslijepodne u vrtiću!” (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: kodni broj UP.02.2.2.08.0018)
Opis usluge:
a) Poslovi upravljanja i administrativnog vođenja projekta
• komuniciranje s posredničkim tijelima
• priprema Izvješća o napretku, Završnog izvješća,
• Priprema izmjena Ugovora,
• priprema i provedba Plana nabave,
• provođenje postupaka nabave
• organizacija i sudjelovanje na koordinacijskim sastancima,
• priprema i sudjelovanje u provedbi obveznih aktivnosti informiranja, vidljivosti i promocije projekta,
• provedba organizacije radionica i edukacija,
• komunikacija s partnerskim institucijama,
• praćenje zakonskih propisa vezanih uz projekt, te
• sve druge aktivnosti potrebne za urednu provedbu projekta).

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)