Rekonstrukcija športsko rekreacijskog centra Općine Velika (atletski stadion) s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 4 godine