Službeno glasilo 03/2021

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine
2. Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2020. godinu
3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Požeško – slavonske županije
4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika
5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Velika
6. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
7. Odluka o prodaji nekretnine putem javnog natječaja u k.o. Velika k.č.br. 254/2
8. Odluka o prodaji nekretnine putem javnog natječaja u k.o. Radovanci k.č.br. 810
9. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)