Službeno glasilo 05/2021

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Zaključak o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine
2. Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2021. godinu
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkim strankama
6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Velika
7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Velika
8. Prijedlog sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi
9. Prijedlog sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Požegi
10. Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Velika
11. Odluka o dodjeli javnih priznanja
12. Odluka o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Velika
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o dodjeli potpora za razvoj gospodarstva Općine Velika u 2021. godini
2. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poslovnih prostora u Poduzetničkoj zoni Velika
3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o planu upisa djece
u Dječji vrtić „Velika“ za pedagošku godinu 2021./2022.
4. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Velika“
5. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Velika i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Velika
6. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za kupnju neizgrađenog građevinskog
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Velika
7. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika na okoliš

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)