Službeno glasilo 02/2021

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
2. Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta
Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Velika
3. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika na okoliš
4. Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava u 2021. godini

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)