Službeno glasilo 2013/01

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Zaključak o utvrđivanju granice Općine Velika u naselju Trenkovo za k.č.br. 1334 i 1335 k.o. Trenkovo
  • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
  • Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata Upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2013. godinu

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)