Službeno glasilo 2013/03

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2012. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
 • Izvješće o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Velika za 2012. godinu – izvršenje
 • Program javnih potreba u predškolstvu i osnovnoškolskom obrazovanju u Općini Velika za 2012.godinu – izvršenje
 • Program javnih potreba u kulturi u Općini Velika za 2012. godinu – izvršenje
 • Program javnih potreba u športu u Općini Velika za 2012. godinu – izvršenje
 • Program javnih potreba u turizmu 2012. godine – izvršenje
 • Zaključak o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
 • Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Požeško-slavonske županije

OSTALO

 • Sporazum o promjeni granica Grada Požege i Općine Velika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)