Službeno glasilo 2013/06

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Zaključak Općinskog vijeća o Izvješću općinskog načelnika Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 1-6. mjeseca 2013.
  • Odluka o donošenju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2013. godinu
  • Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Velika Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Velika Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Biškupcima Odluka o izmjeni Statuta Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 1/2013.“
  • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2/2013.“
  • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 3/2013.“

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)