Službeno glasilo 2013/08

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o usvajanju prijedloga Vansudske nagodbe između Požeško-slavonske županije i Općine Velika
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Velika za 2013. godinu
 • Obrazloženje programa definiranih I. izmjenama Proračuna Općine Velika za 2013. godinu
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30.
 • Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini -REBALANS
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini -REBALANS
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju i ostalih udruga i društava građana u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Općini Velika za 2013. godinu
 • Proračun Općine Velika za 2014. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Velika za 2014. godinu Obrazloženje Proračuna Općine Velika
 • Obrazloženje programa definiranih Proračunom Općine Velika za 2014. godinu Plan razvojnih programa za razdoblje 2014-2016. godine
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini
 • Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti u Općini Velika za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Općini Velika za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Općini Velika za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u športu u Općini Velika za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju i ostalih udruga i društava građana u Općini Velika za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Općini Velika za 2014.godinu
 • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. za područje općine Velika
 • Smjernice za organizaciju i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području općine Velika u 2014. godini
 • Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Velika Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Zaključak o studentskim i učeničkim stipendijama 2013/14.
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 1/2013.“
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2/2013.“
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 3/2013.“

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)