Službeno glasilo 2014/04

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o donošenju polugodišnjeg izvještaja Općine Velika za 2014. godinu Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
  • Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Velika
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Velika“
  • Odluka o osnivanju jasličke odgojne skupine u Dječjem vrtiću „Velika“

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika 4/14
  • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika 3/14

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)