Službeno glasilo 2014/05

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Zaključak o Izvješću o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom
  • Zaključak o Izvješću o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Velika“
  • Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Velika
  • Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 5/2014.“
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Velika
  • Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija
  • Odluka o utvrđivanju konačnog prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika
  • Pravilnik o darivanju novorođene djece na području Općine Velika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)