Službeno glasilo 2015/02

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Velika Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika
  • Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2014. do 31.12.2014. godine
  • Odluka o nerazvrstanim cestama
  • Prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Velika
  • Odluka o darovanju
  • Suglasnost na prijedlog nagodbe
  • Plan davanja koncesija za 2015. godinu
  • Odluka o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu
  • Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Velika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)