Službeno glasilo 2015/04

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Općine Velika za 2015. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
 • Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine
 • Odluka o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada
 • Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 665 k.o. Velika
 • Odluka o darovanju nekretnine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Velika

AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE VELIKA

 • Odluka o izboru Mandatne komisije
 • Odluka o izboru Odbora za provedbu glasovanja za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika
 • Odluka o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika
 • Odluka o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)