Službeno glasilo 2015/06

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Velika“
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o darovanju nekretnine Zaključak o prihvaćanju darovanja poslovnog prostora
  • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2015. godini
  • Odluka o materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

  • Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje u Upravni odjel Općine Velika za 2015. godinu
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Velika
  • Pravilnik o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu Općine Velika
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Velika
  • Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje u Upravni odjel Općine Velika za 2015. godinu – dopuna –

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)