Službeno glasilo 2016/01

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Zaključak o Izvješću o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2015.
  • Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2015.
  • Odluka o donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Velika za 2015. godinu
  • Zaključak o Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama
  • Plan davanja koncesija za 2016. godinu
  • Zaključak o LED rasvjeti

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
  • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2016. godinu

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)