Službeno glasilo 2016/05

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o nerazvrstanim cestama
 • Registar nerazvrstanih cesta Draga
 • Registar nerazvrstanih cesta Radovanci
 • Registar nerazvrstanih cesta Stražeman
 • Registar nerazvrstanih cesta Trenkovo
 • Registar nerazvrstanih cesta Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine Velika i njihovih zamjenika
 • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Velika i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Velika
 • Poslovnik o radu Stožera Civilne zaštite Općine Velika
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izlučivanja i uništavanja arhivskoga gradiva u Općini Velika
 • Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Općine Velika i Općine Stolac
 • Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)