Službeno glasilo 2016/06

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Velika za 2016. godinu
 • Proračun Općine Velika za 2017. godinu
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Velika u 2016. g.
 • Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika za 2017. – 2019. g.
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Velika za razdoblje 2016. – 2019. g.
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju Općinskog stožera zaštite i spašavanja Općine Velika i Odluke o razrješenju i imenovanju člana Općinskog stožera zaštite i spašavanja Općine Velika
 • Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Velika za period od 2014. do 2020. godine
 • Strateški razvojni program Općine Velika za period od 2014. do 2016. godine
 • Odluka o davanju suglasnosti za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Radovanci na k.č.br. 1222,276 i 1216 k.o. Radovanci
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 1333 z.k.ul.br. 1007, k.o. Velika
 • Odluka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o suradnji na provedbi Projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Požega“ (Projekt aglomeracije Požega)
 • Odluka o dodjeli stipendija studentima Općine Velika
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Velika“
 • Prijedlog sudaca porotnika za Županijski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
 • Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Velika (Potpuni tekst)

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)