Službeno glasilo 2017/03

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o Izvješću o radu Općinskog načelnika
 • Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2016.
 • Odluka o donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2016. godinu
 • Odluka o promjeni sjedišta Općine Velika
 • Odluka o izmjeni Statuta Općine Velika
 • Odluka o općinskim porezima Općine Velika
 • Odluka o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate općinskih poreza
 • Odluka o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Velika na korištenje udrugama

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Velika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)