Službeno glasilo 2017/04

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
 • Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Velika održanim 21. svibnja 2017. godine
 • Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
 • Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Velika
 • Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Velika
 • Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 • Odluka o izboru Odbora za financije
 • Odluka o izboru Povjerenstva za utvrđivanje naziva ulica, trgova i naselja
 • Odluka o izboru Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
 • Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Velika
 • Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeškoslavonske županije
 • Odluka o imenovanju člana u Nadzorni odbor Tekije d.o.o., Požega
 • Odluka o darovanju nekretnine
 • Odluka o poništenju Prethodne suglasnosti
 • Prethodna suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Velika
 • Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Velika
 • Odluka o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu
 • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2017. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAĆELNIKA

 • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)