Službeno glasilo 2017/07

AKTI  OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Odluka o kriterijima davanja na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika bez naknade

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)