Službeno glasilo 2017/09

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Proračun Općine Velika za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godine
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite
 • Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika za 2018. do 2020. godinu
 • Odluka o podjeli i prodaji dijela poslovnog udjela Općine Velika u trgovačkom društvu Tekija d.o.o., Požega
 • Odluka o podjeli i prodaji dijela poslovnog udjela Općine Velika u trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o., Požega
 • Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Velika
 • Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Velika od 2016. do 2019. godine
 • Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Velika
 • Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija od 11.10.2017. godine
 • Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija od 05.12.2017. godine
 • Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija od 15.12.2017. godine

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)