Službeno glasilo 2018/03

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2017. godine
 • Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2017. godinu
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Velika za razdoblje 2018-2023. godine
 • Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora teretane
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora restorana
 • Odluka o izradi „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika“
 • Odluka o utvrđivanju Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu državne na području Općine Velika za javni uvid
 • Javni uvid o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika

OSTALO

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Velika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)