Službeno glasilo 2018/07

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Velika za 2017. godinu
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Velika za 2018. godinu
 • Proračun Općine Velika za 2019. godinu
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Velika u 2018.g.
 • Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika za 2019. – 2021.g.
 • Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja turizma Općine Velika 2018. do 2022.
 • Strateški plan razvoja turizma Općine Velika 2018 do 2022.
 • Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Velika
 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Velikoj k.o. Velika k.č.br. 981/1
 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Velikoj k.o. Gornjim Vrhovcima k.č.br. 74/2
 • Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
 • Odluka o ukidanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Velika
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom Odjelu Općine Velika
 • Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Velika
 • Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika za 2019. godinu
 • Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika za 2019. godinu
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika
 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika
 • Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku Općinskog načelnika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)