Službeno glasilo 2019/03

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika
 • Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2018. god.
 • Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2018. godinu
 • Program razvoja gospodarstva Općine Velika
 • Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Velika
 • Odluka o usvajanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Velika za razdoblje 2018-2020. godine
 • Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Velika za razdoblje 2018-2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Velika
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Velika
 • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranka u 2019. godini
 • Odluka o uporabi i zaštiti grba i zastave Općine Velika
 • Odluka o prodaji nekretnina putem javnog natječaja u k.o. Stražeman k.č.br. 1232
 • Odluka o prodaji nekretnina putem javnog natječaja u k.o. Draga k.č.br. 855dio

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)