Službeno glasilo 2019/06

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01-30.06.2019. godine
 • Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01-30.06.2019. godine
 • Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2019. godinu
 • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Velika
 • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Velika
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika
 • Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Velika
 • Prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Velika
 • Odluka o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika
 • Plan prijma u službu Općine Velika za 2019. godinu

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)