Službeno glasilo 2019/08

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o pokretanju postupka „Općina-prijatelj djece“
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika za 2019. godinu
 • Proračun Općine Velika za 2020. godinu
 • Odluka o dodjeli studentskih/učeničkih stipendija
 • Suglasnost na izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Velika“
 • Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Velika

  AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o unutarnjem redu
 • Plan prijma u službu
 • Odluka o donošenju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika
 • Plan upravljanja imovinom
 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika Dječjeg vrtića Velika
 • Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje inventure
 • Odluka o imenovanju članova povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj gospodarstva Općine Velika u 2019. godini
 • Odluka o preraspodjeli sredstava za razvoj gospodarstva Općine Velika u 2019. godini
 • Odluka o dodjeli sredstava za razvoj gospodarstva Općine Velika u 2019. godini
 • Odluka o imenovanju odgovorne osobe za nadzor za provođenje aktivnosti na nogometnim stadionima u vlasništvu Općine Velika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)