Službeno glasilo 2020/04

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020.

2. Odluka o donošenju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Velika za 2020. godinu

3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika

4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika

5. Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika

6. Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika

7. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka – ugovorne obveze

2. Odluka o imenovanju Komisije za socijalnu skrb

3. IV. Odluka o dodjeli potpora za razvoj gospodarstva Općine Velika u 2020. godini

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)