34330 Velika, RH
34330 Velika, RH

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika – referent/referntinca za komunalne poslove – komunalni redar/komunalna redarka

Povezani članci