34330 Velika, RH
34330 Velika, RH

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika – Viši stručni suradnik/stručna suradnica za financije i proračun

Povezani članci