34330 Velika, RH
34330 Velika, RH

Registar ugovora

Registar ugovora Općine Velika nalazi se na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Istaknuto
Najduži stol – prijavnica
Prijava komunalnog problema