34330 Velika, RH
34330 Velika, RH

Vijećnici

Anamarija Sikirić
Predsjednica vijeća
HDZ
Alen Solić
Potpredsjednik vijeća
Kandidacijska lista grupe birača
Marina Lukić
Član općinskog vijeća
Kandidacijska lista grupe birača
Nikola Lukić
Član općinskog vijeća
Kandidacijska lista grupe birača
Marijana Bulat
Član općinskog vijeća
Kandidacijska lista grupe birača
Gabrijel Ivanešić
Član općinskog vijeća
Kandidacijska lista grupe birača
Antonija Pavlović
Član općinskog vijeća
HDZ
Tomislav Došen
Član općinskog vijeća
HDZ
Matej Bošnjaković
Član općinskog vijeća
HDZ
Martina Maruna
Član općinskog vijeća
HDZ
Draženko Kljajić
Član općinskog vijeća
Domovinski pokret
Konrad Katić
Član općinskog vijeća
Domovinski pokret
Danijel Adžaga
Član općinskog vijeća
SDP