Javni poziv za iskazivanje interesa za ulaganje u Poduzetničku zonu Velika

Javni poziv za iskazivanje interesa za ulaganje u Poduzetničku zonu Velika

PREDMET JAVNOG POZIVA je iskaz interesa za ulaganje u Poduzetničkoj zoni Velika u Velikoj, k.o. Velika i to k.č.br. 2059. Poslovanje je moguće u već izgrađenoj zgradi (zakup poslovnog prostora), te kupnja zemljišta koje se može parcelirati na sljedeće parcele – privremenih oznaka:

 1. VP 1 – površine cca 5500 m²
 2. VP 2 – površine cca 4600 m²
 3. VP 3 – površine cca 2700 m²
 4. VP 4 – površine cca 3000 m²
 5. VP 5 – površine cca 750 m²

Početna cijena iznosi 10 kn/m2.

Sukladno iskazanom interesu formirat će se parcele, koje će se prodavati temeljem odluka nadležnih tijela Općine Velika putem javnog natječaja.

Namjena predmetnih nekretnina je isključivo poslovna namjena.

U već izgrađenom prostoru namijenjenom za zakup moguće je zakupiti sljedeće prostore:

 1. UP 1 – površine cca 300 m²
 2. UP 2 – površine cca 400 m²
 3. UP 3 – površine cca 300 m²
 4. UP 4 – površine cca 500 m²
 5. UP 5 – površine cca 400 m²

Cijena zakupa iznosi 1 kn mjesečno uz preuzimanje obveze plaćanja svih režija (struja, voda, plin i dr.).

Sukladno iskazanom interesu raspisat će se javni natječaj, te na temelju istog odabrati zakupci poslovnog prostora.

 

ISKAZ INTERESA

Zainteresirane osobe interes mogu iskazati podnošenjem PISMA NAMJERE.

PISMO NAMJERE mora biti potpisano te mora sadržavati: 

 • Naziv, adresu i osnovne podatke o Ponuditelju,
 • Potrebnu površinu zemljišta, odnosno privremene oznake parcela za koje postoji interes
 • Kratki opis dosadašnjeg poslovanja, broj zaposlenih, razlozi ulaska u Zonu i financijsko izvješće za prethodnu godinu,
 • Djelatnost koju namjerava obavljati u Zoni,
 • Planirana veličina objekta ili potrebnog poslovnog prostora u m²
 • Potrebni energenti: struja(kw), plin(m3/h),voda (m3/h),
 • Planirani broj novozaposlenih radnika,
 • Planirana ulaganja i izvore financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja.

Pisma namjera se šalju poštom preporučeno, na adresu: Općina Velika, Zvonimirova 1a, 34330 Velika ili se predaju osobno u Općini Velika, u zatvorenoj omotnici s naznakom «PISMO NAMJERE – ISKAZ INTERESA ZA ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU VELIKA“

ROK u kojem se pismo namjere mora dostaviti je 2. prosinca 2020. godine.

INFORMACIJE vezane uz javni poziv mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u Općini Velika, Zvonimirova 1a, 34330 Velika, kao i na broj telefona 034/233-033 ili 099/215-1512.

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)