Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Velika u 2020. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Velika u 2020. godini

Raspisan je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Velika.

Javna priznanja Općine Velika su:

a) Imenovanje Počasnim građaninom Općine Velika,

b) Nagrada Općine Velika za životno djelo,

c) Nagrada Općine Velika za rad u gospodarstvu,

d) Nagrada Općine Velika za rad u sportu,

e) Nagrada Općine Velika za društveni rad.

Priznanja se mogu dodijeliti pravnim i fizičkim osobama.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Velika mogu dati, osim proglašenja nekog počasnim građaninom mogu dati:

– najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća,

– radna tijela Općine Velika osim Komisije za dodjelu priznanja Općine Velika,

– nadležno izvršno tijelo Općine Velika,

– ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa

sjedištem na području Općine Velika,

– vjerske zajednice i

– skupina od najmanje 10 građana s prebivalištem na području Općine Velika.

Prijedlog za proglašenje Počasnim građaninom Općine Velika podnosi najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća ili nadležno izvršno tijelo.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Velika podnosi se u pisanom obliku na za to utvrđenom obrascu i treba sadržavati:

– potpune podatke o podnositelju prijedloga,

– potpune podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili

pravnoj osobi,

– iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog za

priznanja te

– vrstu javnog priznanje za koje se predlaže.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Velika donosi Općinsko vijeće Općine Velika na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.

Rok za podnošenje prijedloga: 21.09.2020. godine.

Prijedlozi se dostavljaju osobno (radnim danom od 8:00 do 15:00 sati) u Jedinstveni

upravni odjel Općine Velika ili poštom na adresu: Općina Velika, Zvonimirova 1A, 34330 Velika.

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)