Novoizabrani načelnik Robert Hofman preuzeo dužnost

Novoizabrani načelnik Robert Hofman preuzeo dužnost

Robert Hofman, novoizabrani načelnik Općine Velika, danas je službeno preuzeo dužnost od dosadašnjeg zamjenika načelnika koji je obnašao dužnost općinskog načelnika Ivice Potočanca. Preuzimanju dužnosti prisustovao je i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Valentin Raguž. Dosadašnji zamjenik načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika Ivica Potočanac, upoznao je novog načelnika sa projektima i aktivnostima koji su u tijeku te mu predao službenu dokumentaciju.