Obavijest – voda iz lokalnog vodovoda Poljanska nije za piće

Obavijest – voda iz lokalnog vodovoda Poljanska nije za piće

U svrhu monitoringa izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju iz lokalne vodoopskrbe naselja Poljanska na području općine Velika od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, ZZJZ Požeško-slavonske županije.

Temeljem izvršene analize, a u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56713, 64715, 104/17, 115718, 16720 ), te Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NO 125717, 39720) utvrdeno je da voda NE ODGOVARA maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga II Pravilnika za područje lokalne vodoopskrbe naselja Poljanska zbog MIKROBIOLOŠKOG ONEČIŠČENJA.

Obavijest i preporuka za potrošače: Vodu za piće prije upotrebe obavezno prokuhati.